Logowanie
Zobacz także
drabina.pl
blogowe dbajki
Domonoś

Kupując książkę wspierasz

Dom Samotnej Matki i Dziecka

aktualności

Szanowni Państwo !!!

Zapraszamy szkoły gimnazjalne i średnie do udziału  w środowiskowym programie profilaktycznym. Udział w programie jest bezpłatny.

Oferujemy:

 • Szkolenie dla nauczycieli
 • Spotkanie z rodzicami
 • Diagnozę szkoły
 • Konsultacje

Pracujemy na podstawie stworzonej przez nas, bardzo wysoko ocenianej innowacyjnej metody STORY CHERRING , która  zawiera:

 • podręcznik umiejętności youth-coacha,
 • konspekty warsztatów (kontaktu społecznego, trening komunikacji, radzenia sobie ze stresem, strategie radzenia sobie w sytuacji trudnej i asertywności, technik wyznaczania i realizacji priorytetów i zadań)
 • film „Twój Horyzont”  ( jego celem jest uruchomienie psychologicznego procesu dającego świadomość możliwości wyjścia z zaistniałej sytuacji)
 • grę komputerową „Sztuka Wyboru” (zadaniowa gra symulacyjna)

W szkole zakwalifikowanej do udziału w projekcie zostanie wyznaczony przedstawiciel szkoły, który będzie koordynował działania wynikające z programu (funkcja ta będzie sprawowana odpłatnie ze środków przewidzianych w projekcie). Udział w projekcie rozpocznie się podpisaniem umowy oraz sporządzeniem pogłębionej diagnozy środowiska szkolnego (przy współpracy z naszym specjalistą).

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego na adres : rekrutacja@drabina.org - Formularz.doc. Czas trwania projektu przewidziany jest do 31 grudnia 2018 r.

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

   MEN

 

Środowiskowy program profilaktyki jako systemowe rozwiązania w środowisku lokalnym ukierunkowane na wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu”

Projekt finansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Edukacji Narodowej
Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy


Zaproszenie seminarium

Zapraszamy do rejestracji i pobierania produktów

 

Zapraszamy do rejstracji i pobierania produktów powstałych w ramach projektu Story Cheering wszystkich wychowawców, opiekunów młodziezy usamodzielniającej się, pedagogów i psychologów, pracowników domów dziecka, rodzinnych domów dziecka etc. Po rejestracji i aktywowaniu konta otrzymają Państwo dostęp do POBIERALNI, w której znajdują się wszystkie materiały gotowe do pobrania wraz z instrukcją. 

 

Walidacja strategii projektu Story Cheering

18 listopada odbyło się posiedzenie Regionalnych Sieci Tematycznych, podczas którego pozytywnie oceniono produkty wytworzone w ramach projektu oraz jego rezultaty. Tym samym rozpoczynamy upowszechnianie metody Story Cheering oraz jej narzędzi.

Całemu zespołowi i wszystkim zaangażowanym osobom dziękujemy za poświęcenie i wkład jaki włożyli w pracę.

Jesteśmy niezwykle szczęśliwi i dumni z osiągniętych rezultatów.

Zespół Fundacji Drabina Rozwoju

SPOTKANIA COACHINGOWE CZYLI PO SZCZEBLACH DO ROZWOJU

W Ostrołęce nadal trwają spotkania wychowawców z trenerami. Na stronie eostroleka.pl pojawił się artykuł z ostatniego czerwcowego spotkania. 

Więcej informacji oraz zdjęć można znaleźć tu:

http://www.eostroleka.pl/spotkania-coachingowe-w-ramach-projektu-story-cheering-zdjecia,art35702.html

Zapraszamy do lektury!

Uczestnicy Szkolenia Kształtują Swoje Umiejętności Coachingowe

ROZPOCZĘCIE SZKOLEŃ DLA WYCHOWAWCÓW

W lutym odbyło się w Ostrołęce pierwsze spotkanie wychowawców z Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka" oraz  rodziców z dwóch rodzin zastępczych.

Niniejszym rozpoczął się etap testowania naszych produktów:

 • komputerowej diagnozy profilu zawodowego,
 • filmu animowanego i gry komputerowej,
 • podręcznika umiejętności youth-coacha,
 • programu kluczowych zajęć (warsztatów) dla wychowawców,
 • instrukcji stosowania metody.

Uczestnicy weekendowego spotkania rozpoczęli zajęcia warsztatowe i coachingowe.

 Wkrótce kolejne spotkanie!

ETAP TESTOWANIA PRODUKTÓW STORY CHEERING

Strategia wdrażania projektu STORY-CHEERING zaakceptowana!


Decyzją MJWPU po zapoznaniu się ze stanowiskiem eksperta oraz rekomendacją Sieci Tematycznej dla Województwa Mazowieckiego zaakceptowana została strategia wdrażania projektu innowacyjnego, testującego Story Cheering. Od lutego rozpoczęliśmy etap testowania produktów projektu, który potrwa do października 2013

ZŁOŻENIE STRATEGII WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO

Dnia 30 listopada do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych została złożona Strategia Wdrażania Projektu Innowacyjnego Story Cheering - innowacyjna metoda aktywizacji zawodowej młodziezy zagrożonej wykluczeniem.

Załącznikami do strategii były wstępne wersje produktów finalnych:

 • Schemat instrukcji stosowania metody
 • Program komputerowej diagnozy profilu zawodowego
 • Prototyp filmu
 • Prototyp symulacyjnej gry komputerowej 
 • Prototyp podręcznika umiejętności youth-coucha - zestaw narzędzi
 • Prototyp programu kluczowych zajęć (warsztatów)

 

Po uzyskaniu akceptacji Regionalnych Sieci Tematycznych dla proponowanego przez nas modelu pracy z młodzieżą przystąpimy do fazy wdrożenia i testowania wypracowanego narzędzia.


O PROJEKCIE NA STRONIE URZĘDU MIASTA OSTROŁĘKI
Październik 2012

  Urząd Miasta Ostrołęki opublikował na swojej witrynie internetowej artykuł na temat naszego projektu. Zachęcamy do lektury - kliknij tutaj.


WRZESIEŃ INTENSYWNYM MIESIĄCEM PRACY
Wrzesień 2012

  Powstała już spora część animacji do filmu! Bliskie końca realizacji jest również narzędzie diagnostyczne, dzięki któremu będzie możliwe określenie predyspozycji zawodowych i mocnych stron młodzieży. Efekt jest niezwykle ciekawy, jesteśmy przekonani, że narzędzie będzie bardzo użyteczne i przyjemne w użytkowaniu.


CZAS NA KOLEJNE PODSUMOWANIE
Sierpień 2012

  Zakończyliśmy prace nad dubbingiem do naszego filmu. Chcielibyśmy ze swojej strony podziękować wszystkim aktorom i osobom zaangażowanym w proces "ożywiania" naszych bohaterów. Efekt przerósł nasze najśmielsze oczekiwania.


TRWAJĄ INTENSYWNE PRACE
Lipiec 2012

  Po zaakceptowaniu scenariuszy do filmu animowanego i gry komputerowej, prace nad realizacją idą pełną parą. Powstały już wszystkie modele animacyjne do filmu i zrealizowany został pierwszy etap tworzenia prototypu gry.


ROZPOCZĘCIE REALIZACJI
Czerwiec 2012

  Rozpoczęliśmy prace nad scenariuszem do filmu animowanego i gry komputerowej. Jednocześnie pracujemy nad grafiką postaci i teł. Po zakończeniu tego etapu będziemy gotowi do opracowania i wykonania storyboardu i prototypowej wersji scenopisu.

  

SPOTKANIE ZESPOŁU
Maj 2012

  Odbyło się pierwsze spotkanie zespołu projektowego. Omówione zostały etapy powstawania filmu i gry komputerowej.


 „Story cheering - innowacyjna metoda aktywizacji zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fundacja DRABINA ROZWOJU
BIURO PROJEKTU: ul. Dobra 5/2, 00-384 Warszawa
tel.: 022 646 48 38;  fax 022 646 48 38
e-mail:
 fundacja@drabina.org     www.drabina.org

Wszystkie prawa zastrzeżone. Platforma: iCMS3