Logowanie
Newsletter
Zobacz także
drabina.pl
blogowe dbajki
Domonoś

Kupując książkę wspierasz

Dom Samotnej Matki i Dziecka

szkolenie


Witamy w systemie Szkolenia on-line Storycheering. Program przeznaczony jest dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i średnich.

Korzystanie ze szkoleń jest bezpłatne, ale wymaga rejestracji. Po rejestracji i aktywacji konta prosimy przejść do programu szkolenia.

Materiał  powstał w ramach Projektu „Środowiskowy program profilaktyki jako systemowe rozwiązania w środowisku lokalnym ukierunkowane na wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. Uruchamianie lokalnych zasobów instytucjonalnych i ludzkich dla wspierania szkół w prowadzeniu skutecznych działań wychowawczych i profilaktycznych” finansowanego przez MEN

  MEN


 „Story cheering - innowacyjna metoda aktywizacji zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fundacja DRABINA ROZWOJU
BIURO PROJEKTU: ul. Dobra 5/2, 00-384 Warszawa
tel.: 022 646 48 38;  fax 022 646 48 38
e-mail:
 fundacja@drabina.org     www.drabina.org

Wszystkie prawa zastrzeżone. Platforma: iCMS3