Logowanie
Zobacz także
drabina.pl
blogowe dbajki
Domonoś

Kupując książkę wspierasz

Dom Samotnej Matki i Dziecka

o nas

  Fundacja DRABINA ROZWOJU wypracowała  w ramach projektów innowacyjnych projekt Story Cherring - program aktywizacji zawodowej młodzieży. Projekt trwał od grudnia 2011 do końca kwietnia 2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) w ramach Priorytetu VII „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” i w całości jest finansowany przez Unię Europejską.  Testowanie metody odbyło się w  placówkach  opiekuńczo – wychowawczych.

  Obecnie Fundacja wdraża wypracowaną metodę w różnych placówkach – szkołach, poradniach, świetlicach, bibliotekach oraz placówkach opiekuńczo- wychowawczych.

  W projekcie zostały zastosowane dwie metody rozwoju indywidualnego zaadoptowane do specyfiki potrzeb młodych ludzi: storytelling i coaching.

  Storytelling przez odpowiednią narrację służy rozwojowi odbiorców, może zmieniać sposób myślenia, działania i postrzegania różnych zjawisk czy problemów. Opiera się na budowaniu treści nacechowanej emocjonalnie oraz wykorzystaniu metafor, znaczeń symboli. Bezpośrednio wpływa na odbiór, umożliwiając przekazanie treści trudnych w sposób akceptowalny dla adresata.

  Celem projektu było stworzenie animowanego filmu i autorskiej komputerowej gry symulacyjnej, które pozwalają na rozwijanie kompetencji osobistych i zawodowych młodych ludzi. Powstało również narzędzie diagnostyczne, dzięki któremu możliwe jest określenie predyspozycji zawodowych i mocnych stron młodzieży oraz podręcznik umiejętności youth-coacha i instrukcja stosowania metody.

  Jednocześnie przeprowadzone zostały różne formy zajęć: szkolenia coachingowe i szkolenie z obsługi narzędzia dla kadry, a także warsztaty kompetencyjne i coaching dla młodzieży.

  Proponowana koncepcja story - cheering'u, korzystająca z nowoczesnych narzędzi jak coaching, film czy gry symulacyjne oparte na storytelling'u, stanowi odmienną, bardziej atrakcyjną i przystępną dla odbiorców  formę wsparcia, dedykowaną skutecznemu i trwałemu wejściu na rynek pracy.


 „Story cheering - innowacyjna metoda aktywizacji zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fundacja DRABINA ROZWOJU
BIURO PROJEKTU: ul. Dobra 5/2, 00-384 Warszawa
tel.: 022 646 48 38;  fax 022 646 48 38
e-mail:
 fundacja@drabina.org     www.drabina.org

Wszystkie prawa zastrzeżone. Platforma: iCMS3