Logowanie
Zobacz także
drabina.pl
blogowe dbajki
Domonoś

Kupując książkę wspierasz

Dom Samotnej Matki i Dziecka

gra

  Symulacyjna gra komputerowa będąca jednym z produktów projektu jest nowatorską metodą aktywizacji zawodowej młodzieży. Zadania w grze kreują sytuacje, które mogą zdarzyć się w rzeczywistości i które uczestnik może spotkać w codziennym życiu.

  Gracza czekają zadania, w których będzie musiał pokonać liczne bariery i przeciwności losu wykorzystując m.in. swoje zdolności organizacyjne czy umiejętności sprawnego komunikowania się.

  


 „Story cheering - innowacyjna metoda aktywizacji zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fundacja DRABINA ROZWOJU
BIURO PROJEKTU: ul. Dobra 5/2, 00-384 Warszawa
tel.: 022 646 48 38;  fax 022 646 48 38
e-mail:
 fundacja@drabina.org     www.drabina.org

Wszystkie prawa zastrzeżone. Platforma: iCMS3