Logowanie
Zobacz także
drabina.pl
blogowe dbajki
Domonoś

Kupując książkę wspierasz

Dom Samotnej Matki i Dziecka

kontakt


E-mail: fundacja@drabina.org

Tel./Fax: 022 646 48 38

Adres korespondencyjny:

Fundacja Drabina Rozwoju
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa


 „Story cheering - innowacyjna metoda aktywizacji zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fundacja DRABINA ROZWOJU
BIURO PROJEKTU: ul. Dobra 5/2, 00-384 Warszawa
tel.: 022 646 48 38;  fax 022 646 48 38
e-mail:
 fundacja@drabina.org     www.drabina.org

Wszystkie prawa zastrzeżone. Platforma: iCMS3