Logowanie
Zobacz także
drabina.pl
blogowe dbajki
Domonoś

Kupując książkę wspierasz

Dom Samotnej Matki i Dziecka

galeria

   Pierwsze szkice


  

   Bohaterowie filmu i gry - wersje ostateczne


 

     Zobacz pracę zespołu projektowego „Story cheering - innowacyjna metoda aktywizacji zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fundacja DRABINA ROZWOJU
BIURO PROJEKTU: ul. Dobra 5/2, 00-384 Warszawa
tel.: 022 646 48 38;  fax 022 646 48 38
e-mail:
 fundacja@drabina.org     www.drabina.org

Wszystkie prawa zastrzeżone. Platforma: iCMS3